2018-01-22 00:00:00
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดปี 61
     
2018-01-15 00:00:00
  • การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และกลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์
     
2017-12-25 15:40:00
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมยุวบรรณารักษ์
     
2017-07-23 08:00:00
  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุด
     
2017-01-18 09:00:00
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
     
2016-10-28 11:33:11
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่test