0000-00-00 00:00:00
  • เปิดทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English
      Access English

       เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำใช้ไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้

ทดลองใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธนวาคม 2560

ทดลองใช้ได้ที่ http://accessenglishnow.com/platform