แนะนำสารสนเทศ
ชื่อเรื่อง           วิกฤติพระพุทธศาสนาในเอเชียกลาง =The crisis of buddhism […]

ชื่อเรื่อง           วิกฤติพระพุทธศาสนาในเอเชียกลาง =The crisis of buddhism […]

ผู้เขียน จักรทิพย์ ชีวพัฒน์ พิมพ์ครั้งที่: 1 พิมพลักษณ์: นนทบุรี:ไอดีซี,2558 บรรณลักษณ์: 132 หน้า […]

รวมสูตรและฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน จักรทิพย์ ชีวพัฒน์ พิมพ์ครั้งที่: 1 พิมพลักษณ์: นนทบุรี:ไอดีซี,2558 บรรณลักษณ์: 132 หน้า […]

ผู้เขียน Zhang Jia-Bei (จาง เจียเป้ย, พญ.) ผู้แปล กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์ พิมพ์ครั้งที่: […]

หุ่นสวย สุขภาพดีสมวัย ต้องใส่ใจประจำเดือน

ผู้เขียน Zhang Jia-Bei (จาง เจียเป้ย, พญ.) ผู้แปล กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์ พิมพ์ครั้งที่: […]

ผู้เขียน: Disney Enterprises ผู้แปล: อรุโณทัย เขตหาญ พิมพ์ครั้งที่: 1 พิมพลักษณ์: กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2558 […]

Disney English : My First Picture Dictionary พจนานุกรมภาพดิสนีย์ อังกฤษ-ไทย แสนสนุก

ผู้เขียน: Disney Enterprises ผู้แปล: อรุโณทัย เขตหาญ พิมพ์ครั้งที่: 1 พิมพลักษณ์: กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2558 […]

แปลโดย อธิธัช สาทรกิจ และ กัญญารัตน์ จิราสวัสด์ พิมพ์ครั้งที่:1 พิมพ์ลักษณ์: กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2558 บรรณลักษณ์:413 […]

สนทนาอังกฤษเก่ง เป๊ะเวอร์ 3,500 ประโยคฮิต 54 สถานการณ์ฮอต Everyday English Conversation +MP3

แปลโดย อธิธัช สาทรกิจ และ กัญญารัตน์ จิราสวัสด์ พิมพ์ครั้งที่:1 พิมพ์ลักษณ์: กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2558 บรรณลักษณ์:413 […]

ผู้เขียน Kim Seong Ho (คิม, ซองโฮ) ผู้แปล ภัททิรา จิตต์เกษม พิมพ์ครั้งที่ […]

คนแพ้มองแต่ปัญหา คนชนะมองหาทางออก

ผู้เขียน Kim Seong Ho (คิม, ซองโฮ) ผู้แปล ภัททิรา จิตต์เกษม พิมพ์ครั้งที่ […]